COVID-19 opatrenia

Chceme aby ste sa u nás v salóne cítili v bezpečí. Sme prevádzka vykonávajúca služby zákazníkom a preto aj pre našu prevádzku platia opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva. Tu nájdete vždy aktuálny prehľad opatrení u nás v salóne. Prosíme vás o ich dodržiavanie po celú dobu návštevy v salóne. Ak sa vyskytne prekážka na vašej strane a nemôžete sa dostaviť na termín, prosím dajte nám včas vedieť - v pracovné dni od 8:00 do 16:00 telefonicky na čísle 0944 001 867 alebo kedykoľvek emailom na: kontakt@peknevlasky.sk

Covid automat:

Bratislava
Týždeň od 22.11. 2021 do 28.11. 2021

Režim prevádzky “OP” (očkovaní, prekonaní)
- overovanie pomocou aplikácie Overpass, skenovanie QR kódu. Prosíme, pripravte si ho pred vstupom

Ochrana dýchacích ciest:
- minimálne respirátor FFP2

Počet klientov na prevádzke:
5

Klientovi, ktorý nesplní podmienky, nebude umožnený vstup na prevádzku.

Vyhláška verejného zdravotníctva:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_259.pdf

Za osobu v režime „OP“ sa považuje:

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:
  1. osoba najmenej 14 dní po aplikáciíi druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  3. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  4. osoba do 2 rokov veku
  5. osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste